Shkëndija/tetor/1997

Shkëndija/tetor/1997

Për mbarëvajtjen e shkollës sonë/ Autor Nazmi Marevci/  Artikulli fokusohet tek funksionimi i sistemit të arsimit paralel në Kosovë veçmas arsimi jashta objekteve shkollore, pagesat e arsimtarëve,etj.