Shkëndija/qershor/1997

Shkëndija/qershor/1997

Ndëshkimet fizike/ Autor Blerim Shala- student/ Artikulli flet për ndëshkimet fizike të nxënësve si mjete të edukimit duke mos ditur pasojat që mund të sjellin.