Shkëndija/qershor/1997

Shkëndija/qershor/1997

Edhe në këto kushte sukseset nuk mungojnë/ Autor Adem.R.Ademi/  Shkrimi është bërë nga një intervistë me Zajedin Gashin ku trajtohen problemet e sistemit të arsimit veçanërisht problemi me objektet, kuadrove, rënia e numrit të nxënësve, etj.