Shkëndija/maj 1997

Shkëndija/maj 1997

Cenimi i së drejtës së arsimit në Kosovë/ Autor Ali Bajgora/ Artikulli është një trajtim i drejtës së arsimit si e drejtë elementare e çdo njeriu e mbrojtur me Konventa Ndërkombëtare.