Shkëndija/ maj 1997

Shkëndija/ maj 1997

Duke pritur ditë më të mira/ Autor Afrim Mustafa/ Ky artikull është një artikull i cili e krijon profilin e studentëve të cilët kishin arritur të tregonin sukses edhe përkundrejt presionit të madh nga pushteti serb.