Shkëndija/maj 1997

Shkëndija/maj 1997

Në mbrojtje të substancës kombëtare / Autor (nuk ka)/ Ky artikull i kushtohet kushteve të vështira në të cilat punohet, rasti i tillë ishte edhe Shkolla e Mesme Teknike “Hasan Tasini” e cila zhvillonte mësimet në objektin e Shkolles Fillore “Pandeli Sotiri”,