Shkëndija/maj 1997

Shkëndija/maj 1997

Emërtimi dhe riemërtimi i disa shkollave/ Autor V.Ukaj/ Ky artikull i referohet mbledhjes së kryetarëve të këshillave me qëllim të emertimit dhe organizimit të shkollave dhe paraleleve. Ky këshill vendos për ndarjen e disa paraleleve nëpër disa qendra të Kosovës si dhe shqyrton emërtime e propozuar për emrat e shkollave.