Shkëndija/maj 1997

Shkëndija/maj 1997

Shkëmbimi i vizitave/ Autor Sadik Përvetica/ Artikulli flet për vizitat e ndërsjella të shkollave me qëllim fitimin e njohurive dhe organizimin e aktiviteteve të përbashkëta.