Shkëndija/prill 1997

Shkëndija/prill 1997

Në gjimnazin “Muharrem Bekteshi” përpjekje/ Autorë Sabit Jaha, Vezir Ukaj dhe Sylejman Dermaku/ Artikulli i kushtohet një tryeze të organizuar ku tezat kryesore që u shtruan ishin: Kuadri Arsimor, Planprogramet, Disiplina, Standardi, etj. Ndërsa pjesëmarrësit kryesor ishin Jakup Krasniqi (kryetar i këshillit komunal të arsimit), Bedri Shyti, Nedime Berisha etj.