Rilindja/10shtator1986

Rilindja/10shtator1986

Të gatshëm për pranimin e banuesve të rinj/Autori: Shefqet Rexhepi/ Artikulli flet për  vendosjen e studentëve për banim ne sektorin privat si dhe publik, po ashtu për çmimet lidhur me banimin./

 U gjet mënyra e blerjes dhe e sistemimit/Autori: Sh.R/Artikulli flet për blerjen e revistave shkencore që botohen nëpër botë./

Për një banesë pritet 5 vjet/Autori:Sh.R/Artikulli trajton çështjen e banimit të punonjësve dhe mësimdhënësve të Fakultetit Ekonomik./

 E shtrenjtë është literatura/Autori:E.Bajçinovci/ Artikulli trajton çështjen e mungesës së vendeve të duhura për lexim, për studentët si dhe preokupimet e studenteve lidhur me literaturën./

 Qëndrim më fleksibil ndaj matematikës/Autori:Nuk dihet/Artikulli flet për mos arritjen e diplomimit të shumë studentëve të departamentit të Matematikës/

Fillon regjistrimi i Semestrit/Autori:Nuk dihet/ Artikulli njofton për regjistrimin e semestrit si dhe për mundësin e paraqitjes së provimeve për Fakultetin Matematike-Natyrore