Rilindja/9shtator1986

Rilindja/9shtator1986

Mungojnë tekstet për mësimin e orientuar/Autori: N.Aqifi/ Artikulli trajton çështjet e mungesës së teksteve për shkollat e mesme, ndonëse ky artikull i referohet Kumanovë, përgjithësisht  botimet  e Rilindjes ishin shitur tërësisht.