Rilindja/7shtator1986

Rilindja/7shtator1986

Me aksion konkret për punë sa më të mbarë/Autor: F.Kristaj&Q.Aliaj/ Artikulli trajton kryesisht planet e punës brenda institucioneve të ndryshme të arsimit.  Aspektet teknike, kompetencat, pozitën e arsimtarëve u trajtuan veçmas në këtë artikull i cili u bazua në diskutimin mbi arsimin.