Rilindja/5shtator1986

Rilindja/5shtator1986

Mjetet e RSFJ-së për Korporacionin ndërkombëtar financiar/Autori: Nuk dihet/ Artikulli dëshmon  mbi rritjen e kontributeve të Jugosllavisë në kuadër të fondeve ndërkombëtare me qëllim kthimin e interesave reciproke ekonomike.