Rilindja/4shtator1986

Rilindja/4shtator1986

Mësimdhënia në Godinën shkollore të vjetër dhe të re/ Autori: Rexhep Jusufi/ Ky artikull paraqet problemet e vazhdueshme në infrastrukturën e shkollave të zonave rurale, sidomos në rajonin e Lipjanit.