Rilindja/2shtato1986

Rilindja/2shtato1986

Mjaft Pushuam, por edhe lexuam lekturën shkollore/Autori: Mikel Gojani/ Kjo është një anketë e zhvilluar me disa nxënës të ciklit të ulët, kryesisht fokusohet në formën e organizimit  të pushimeve verore. Ky shkrim bie pak në kundërshtim me shkrimin e faqe paraprake.