Shkëndija 2

Numri/ Data : Faqe.3/ Shtator 1992. Artikull i përgjithshëm:  E vërteta rreth Sh.F. ‘25 Maji’  në Bujanoc. Nën artikull kryesor : Pushteti  lokal pengon mësimin shqip. Autor i artikullit: S.Hyseni....

Numri/ Data : Faqe.3/ Shtator 1992. Artikuj të përgjithshëm :  Është koha për angazhim të shtuar të subjekteve politike. Me vetëkontribut u ndërtua shkolla. Pushteti lokal pengon mësimin shqip....

Numri/ Data : Nr.31 / Viti XXII/ Prishtinë/ Shkëndija  , Shtator 1992. Artikull i përgjithshëm : Kumtesë e subjekteve arsimore të Kosovës. Nën artikull kryesor:  Sot e nesër sërish në shkolla....

Numri/ Data : Faqe.3/ Shkëndija, gusht 1992. Artikull i përgjithshëm :  Nga mbledhja e qeverisë komunale të Gjilanit. Nën artikull kryesor: Arsimin duhet ta ndihmojnë të gjithë ( Gjilan, 29 gusht) Autor i artikullit : B.Sadiku....

Numri/ Data : Faqe.3/ Shkëndija, gusht 1992. Artikuj të përgjithshëm :  Në nivel të detyrimeve  për mabrëvajtje të mësimit. Arsimin duhet ta ndihmojnë të gjithë. Konsolidohet kuadri arsimor....

Numri/ Data : Faqe.2/ Shkëndija , gusht 1992. Artikull i përgjithshëm :  Mbledhja e aktivit të drejtorëve të shkollave fillore  të Gjakovës. Nën artikull kryesor :  Përgatitja intensive. Autor i artikullit: Z.H....

Numri/ Data : Faqe.2/ Shkëndija , gusht 1992. Artikull i përgjithshëm : Në prag të fillimit të vitit të ri shkollor në Kosovë. Nën artikull i përgjithshëm : A do të mbahet mësimi nëpër objekte shkollore ? Autor i artikullit : D.Shehu....

Numri/ Data : Faqe.2/ Shkëndija , gusht 1992. Artikuj të përgjithshëm :  A  do të mbahet mësimi nëpër objekte shkollore? Përgatitja intensive. Pse vetëm arsimi ?! Pengesat janë të mundshme....

Numri/ Data : Nr.30/ Viti XXII/ Prishtinë/Gusht , 1992. Artikull i përgjithshëm:  Mbledhja e enteve pedagogjike  të Kosovës. Nën artikull i përgjithshëm :  Të gatshëm  për fillimin e mësimit. Autor i artikullit: B.K...