Shkëndija

Ballina/nr.9/ Gara Absurdi/ Autori Sylejman Dërmaku/  Ky është artikulli kryesor i nëntorit i cili fillon me trajtimin e protestave paqësore të studentëve po ashtu edhe përplasjet midis rektorit serb dhe studentëve shqiptarë....

Shkolla e mbyllur/ Autor Valmirë Preniqi/ Shkolla e mbyllur është krim i një nxënëse filloriste e cila kujton momentet e mbylljes së shkollës nga represioni i shtetit serb....

Dita e parë e mësimit në protesta/ Autor Rexhep Demiri/  Ky artikull i referohet protestave në Universitetin e Prishtinës, protestat ishin parë si zgjidhje nga Unioni i Pavarur Studentor në koordinim me strukturat politike të Kosovës....

Për mbarëvajtjen e shkollës sonë/ Autor Nazmi Marevci/  Artikulli fokusohet tek funksionimi i sistemit të arsimit paralel në Kosovë veçmas arsimi jashta objekteve shkollore, pagesat e arsimtarëve,etj....

Një vit pas/ Autor S.Dërmaku/ Artikulli i referohet fillimit të vitit shkollor 1997 një vit pas marrëveshjes mes Rugoves dhe Millosheviqit për lirimin e objekteve. Pas fillimit të vitit shkollor fillimisht u prit një rikthim në objektet e tyre mirëpo ata u...

Ndëshkimet fizike/ Autor Blerim Shala- student/ Artikulli flet për ndëshkimet fizike të nxënësve si mjete të edukimit duke mos ditur pasojat që mund të sjellin....

Edhe në këto kushte sukseset nuk mungojnë/ Autor Adem.R.Ademi/  Shkrimi është bërë nga një intervistë me Zajedin Gashin ku trajtohen problemet e sistemit të arsimit veçanërisht problemi me objektet, kuadrove, rënia e numrit të nxënësve, etj....

Cenimi i së drejtës së arsimit në Kosovë/ Autor Ali Bajgora/ Artikulli është një trajtim i drejtës së arsimit si e drejtë elementare e çdo njeriu e mbrojtur me Konventa Ndërkombëtare....