Author: shtepiteshkolla

Numri/ Data :  Nr.3/ Viti XXII/ Prishtinë / Janar 1992  Artikulli i përgjithshëm : Revista  Shkëndija  Nën artikulli  kryesor:  Dhe në kushte të represionit  Universiteti  do  të vazhdojë punën....

Numri/ Data :  Nr.3/ Viti XXII/ Prishtinë / Janar 1992  Artikulli i përgjithshëm : Revista  Shkëndija  Nën artikulli  kryesor:  Sot: Sërish në mësim ...

Numri/ Data :  Shkëndija , janar 1992  Artikulli i përgjithshëm : Udhëkryqet  e  Universitetit  të Prishtinës  Nën artikulli  kryesor : Të lirohen të gjitha  objektet  Universitare ...

Numri/ Data :  Nr.2 / Viti XXII/ Prishtinë / Janar 1992  Artikulli i përgjithshëm:  Referendumi për autonomi  politike-territoriale të shqiptarëve në Maqedoni  Nën artikulli kryesor : Votuan mbi 90 për qind të votuesve ...

Numri/ Data : Faqe.9 /  1 janar 1992  Artikulli i përgjithshëm: Riemërtimi i shkollave në Kosovë Nën titulli:  Në jehonë të kohës. Autori i artikullit : Nazmi Caka ...

Numri/ Data :  Faqe.3 / 1 janar 1992  Artikulli i përgjithshëm : Çështja e shqiptarëve  nuk mund të reduktohet në rrafshin e lirive dhe të drejtave të njeriut. Nën artikulli kryesor : Pakurrizorët e shkollave tona....