Author: shtepiteshkolla

Numri/ Data :  Faqe.4 /  Shkëndija, shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Si po zhvillohet  mësimi në shkollat  fillore dhe të mesme në Mitrovicë Nën artikulli kryesor : Së shpejti  ndarja e shkollave në baza kombëtare....

Numri/ Data :  Faqe.4 /  Shkëndija, shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Si po zhvillohet  mësimi në shkollat  fillore dhe të mesme në Mitrovicë Nën artikulli  kryesor :  Fillimi i vështirë, vazhdim në stabilizim e sipër  Nën titull: Filloristët  mësimin po e vazhdojnë  nëpër lokale...

Numri/ Data :  Faqe.4 /  Shkëndija, shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Si po zhvillohet  mësimi në shkollat  fillore dhe të mesme në Mitrovicë...

Numri/ Data :  Shkëndija, shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Indinjatë e thellë e masave. Nën artikulli kryesor : Krim në UÇË – krim ndaj arsimit shqiptar. Autor i artikullit : Bukurie Metaj , Prishtinë ...

Numri/ Data :  Nr.5 / Viti XXII/ Prishtinë/ Shkurt 1992  Artikulli i përgjithshëm : Para botës u shprehën dëshirat gjithëshqiptare për liri e demokraci....

Numri/ Data :  Shkëndija, janar 1992  Artikulli i përgjithshëm : Portreti i rektorit në burg. Nën artikull  kryesor : Shqiptarët nuk kanë nevojë të kërcënohen. Fotografi me mbishkrimin:  Bustet edhe mund të shkatërrohen, por vetëdija  për mësim dhe studim në gjuhën amtare  kurrë :  Grup...