Author: shtepiteshkolla

Numri/ Data : Faqe.2 / Maj, 1992 Artikulli i përgjithshëm :   Në fshatin Gelancë  të KK Suharekës : Arsimi ndihmohet pa kursim. Autor i artikullit : Sami Rakaqi...

Numri/ Data : Faqe.2 / Maj, 1992 Artikujt e përgjithshëm :  Arsimtarët gjithnjë më të rrezikuar . Arsimi ndihmohet pa kursim. Si  t’ua sigurojmë ekzistencën arsimtarëve....

Numri/ Data : Faqe.5 / Shkëndija , mars 1992 Artikull i përgjithshëm : Në arsimin fillor të Gjilanit Nën artikull kryesor : Drejtori  të dhunshme në dy shkolla Autor i artikullit : I.M...

Numri/ Data : Faqe.5 / Shkëndija , mars 1992 Artikull i përgjithshëm : Në arsimin fillor të Gjilanit Nën artikull kryesor : Drejtori  të dhunshme në dy shkolla Autor i artikullit : I.M...

Numri/ Data : Nr.9 / Viti XXII/ Prishtinë/  Mars 1992 Artikujt e përgjithshëm : Shqiptarët votuan për fatin e vet  Jugosllavia u shpërbë , Shqipëria etnike po krijohet...

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija, shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Bota dhe Universiteti  ynë  Çelësat e shkollave- në duar të ministrit (!) Nën artikulli kryesor : Bota dhe Universiteti Ynë Autor i artikullit : Zyrifa Kqiku...

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija, shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Bota dhe Universiteti  ynë  Çelësat e shkollave- në duar të ministrit (!) Nën artikulli kryesor : Çelësat e shkollave – në duar të ministrit (!) Nën titulli kryesor :  Rreth disa çështjeve akute në...

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija, shkurt 1992 Artikulli i përgjithshëm : Bota dhe Universiteti  ynë  Çelësat e shkollave- në duar të ministrit ...