Author: shtepiteshkolla

Numri/ Data : Faqe.8 / Shkëndija, maj 1992  Artikull i përgjithshëm : Reforma Universitare (2) Nën artikull kryesor :  Universiteti – perspektiva  jonë  Autor i artikullit : Dr.Dali Emërllahu ...

Numri/ Data : Faqe.8 / Shkëndija, maj 1992  Artikujt e përgjithshëm : Reforma Universitare (2) Universiteti – perspektiva jonë  Iku ylli i stepeve ...

Numri/ Data : Faqe.5 / Shkëndija , Maj 1992 Artikull i përgjithshëm:  Dhuna në qendrën e studentëve Nën artikull kryesor : Konvikti u shndërrua në hotel ! Autor i artikullit : B.K...

Numri/ Data : Faqe.5 / Shkëndija , Maj 1992 Artikujt e përgjithshëm : ‘Kush është populli për mua ’ Për Milicët serbë s’ka kufi Konvikti u shndërrua në hotel !...

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija , Maj 1992 Artikujt e përgjithshëm : Si të pengohet shpërngulja e nxënësve. Ta ndihmojmë e jo ta injorojmë mësuesin. Po ushtrohet dhunë mbi studentët....

Numri/ Data : Faqe.8 / Shkëndija , Maj 1992 Artikull i përgjithshëm :  Universiteti perspektiva jonë  Nën titull kryesor :  Reforma  Universitare (1) Autor i artikullit : Dr. Dail Emërllahu....