Author: shtepiteshkolla

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija, Qershor 1992. Artikuj të përgjithshëm : Ndihma në të holla dhe mjete shkollore. (Autor i artikullit)- Isuf Bytyçi Solidariteti  në vepër : Fehmiu ndihmoi shkollën e Hades.( Autor i artikullit)-S. Jaha....

Numri/ Data : Faqe.2 / Shkëndija, Qershor 1992. Artikuj të përgjithshëm :  Sindikata  amerikane do të ndihmojnë puntorinë e Kosovës. Ndihma për shkollën fillore ‘Migjeni’  Ndihma në të holla dhe mjete shkollore Solidariteti  në vepër : Fehmiu ndihmoi shkollën e Hades....

Numri/ Data : Faqe.11/ Shkëndija , Maj 1992 Artikull  i  përgjithshëm : Reforma Universitare (3) Nën artikull kryesor : Universiteti- Perspektiva jonë . Autor  i  artikullit : Dr.Dali Emërllahu....

Numri/ Data : Faqe.11/ Shkëndija , Maj 1992 Artikuj të përgjithshëm : Ta vizitosh Kosovën është një përjetim tronditës. Reforma Universitare (3)...

Numri/ Data : Shkëndija , Maj 1992 Artikull i përgjithshëm :  I ngarkuari me punë në ambasadën e Shhqipërisë , në Kosovë Nën artikull kryesor : Bisedë me rektorin e Universitetit të Prishtinës....

Numri/ Data : Faqe.6/ Shkëndija , Maj 1992 Artikuj të përgjithshëm :  Bisedë me rektorin e Universitetit të Prishtinës. Pengoni riokupimin dhe rikolonizimin e Kosovës. Masakër i paparë në Bërçko....

Numri/ Data : Faqe.2/ Shkëndija , Maj 1992 Artikuj të përgjithshëm :  Nga Universiteti : Fazë e re e punës . Tradita vazhdon. Të ndihmohen studentët . Edukim special kërkon qasje të menjëhershme....