Author: shtepiteshkolla

Janë siguruar 250 bursa/Autori: M. Kajtazi- Në të njëjtën faqe një artikulli  që flet për bursat dëshmon pabarazinë e madhe ku në KSA të Kosovës studenti merr 8.160 dinarë, ndërsa në RSJ të Serbisë 19.086 dinarë...

Përgatitjet premtojnë start të suksesshëm/ Autori: Sh.Rexhepi/ Artikulli i referohet nivelit universitar, gjatë vitit '86 në nivelet e larta janë regjistruar 4 mijë student....

Mjaft Pushuam, por edhe lexuam lekturën shkollore/Autori: Mikel Gojani/ Kjo është një anketë e zhvilluar me disa nxënës të ciklit të ulët, kryesisht fokusohet në formën e organizimit  të pushimeve verore. Ky shkrim bie pak në kundërshtim me shkrimin e faqe paraprake....

Mirëdita, Shkollë/ Autori: Nuk dihet/ Ky shkrim i botuar në faqen e fundit iu kushtohet fëmijëve, kryesisht  organizimit të pushimeve verore dhe gjeneratave të para të cilat janë inkuadruar në sistemin e arsimit....

Në Plementin ngritët shkolla e re/Autori: Nuk dihet - Ky artikull flet mbi fillimin e ndërtimit të një shkolle në fshatin Plementin, nga ku kuptohet se objekti paraprak nuk i kishte plotësuar kushtet e nevojshme për zhvillimin e mësimit....

Cingëroi Zilja e Parë e Gëzimit/ Autori:F.Kristaj- Shkrimi i kushtohet fillimit të vitit shkollor, ku gjatë këtij viti procesin e mësimit kishin filluar mbi 430 mijë nxënës....

Për nxënës-kushte më të mira/Autori: Frrok Kristaj- Artikulli është me opinione të analisteve rreth çështjes së arsimit, kushteve të nxënësve dhe planprogrameve....

Furnizimi i mirë me tekste mësimore/ Autori: I.R- Artikulli reflekton mbi gjendjen me tekste mësimore dhe furnizimi sistematik nëpër rajone të ndryshme....