Author: shtepiteshkolla

Shumë semi-maturantë nuk e vazhduan shkollimin /Autori: B.Vula/ Artikulli trajton rritjen shqetësuese të numrit të semi-maturantëve që nuk e kanë vazhduar shkollimin në qytetin e Gjakovës, numri kishte arritur deri afro 900 nxënës....

Me aksion konkret për punë sa më të mbarë/Autor: F.Kristaj&Q.Aliaj/ Artikulli trajton kryesisht planet e punës brenda institucioneve të ndryshme të arsimit.  Aspektet teknike, kompetencat, pozitën e arsimtarëve u trajtuan veçmas në këtë artikull i cili u bazua në diskutimin mbi arsimin....

Fillimi i mbarë përkundër vështirësive/Autori: H.Bunjaku/Ky artikull raporton për vështirësitë në komunën e Gjilanit, kryesisht aspektet teknike janë në fokus....

Një Kapadi i mitur sulmoi një nxënëse/ Autori: A.Sh/ Artikulli raporton mbi një ekses në një shkollë të mesme në Ferizaj, në mes një nxënësi shqiptar dhe një nxënëse të nacionalitetit serb....