Author: shtepiteshkolla

Shkolla pret nxënësit e nxënësit shkollën/Autori:Q.A/ Artikulli flet për ndërtimin e shkollës së re në Han të Elezit, por që nxënësit ende vijojnë mësimet ne shkollën e vjetër sepse shkollës së re i mungon kanalizimi dhe ujësjellësi...

Të gatshëm për pranimin e banuesve të rinj/Autori: Shefqet Rexhepi/ Artikulli flet për  vendosjen e studentëve për banim ne sektorin privat si dhe publik, po ashtu për çmimet lidhur me banimin./  U gjet mënyra e blerjes dhe e sistemimit/Autori: Sh.R/Artikulli flet për blerjen...

Një nxënës, dy mësimdhënës/Autori: Nuk dihet/ Artikulli tregon për numrin e pakët të nxënësve në shkollën e fshatit Surlicë afër Tërgovishtës, shkak i emigrimit të fshatarëve....

Mungojnë tekstet për mësimin e orientuar/Autori: N.Aqifi/ Artikulli trajton çështjet e mungesës së teksteve për shkollat e mesme, ndonëse ky artikull i referohet Kumanovë, përgjithësisht  botimet  e Rilindjes ishin shitur tërësisht....

U vendosën në shkollë të re/Autor: Shaban Gashi/ Shkrimi i kushtohet nxënësve të fshatit Sllovi, ku pas problemeve me objektin e vjetër ishin vendosur në objektin e ri të shkollës....

Tekstet dhe mjetet shkollore falas/Autor: Samir Rakaqi/ Ky shkrim i dedikohet dhurimit të librave për fëmijët familjet e të cilave nuk gëzonin status ekonomik të mirë....