Author: shtepiteshkolla

Edhe shtatë paralele në gjuhën serbokroate/Autori:I.M/Artikulli flet për hapjen e shtatë paraleleve ne gjuhën serbokroate në Podujevë për shkak të krijimit të kushteve për shkollimin e obligueshëm fillor....

Standardi i studentëve-sipas hartës/Autori:Nuk dihet/ Artikulli trajton çështjen e bursave dhe dallimin e madhe të bursave për studentë në Kosovë me atë në Slloveni...

Ofrohen edhe 246 vende të lira/Autori:Sh.R/Artikulli njofton për ofrimin e 246 vendeve të lira për regjistrimin e studentëve të rinj në Fakultetin Filozofik./ Për 52 nxënës tekstet mësimore falas/Autori:A.H/ Artikulli flet për dhurimin e mjeteve të nevojshme mësimore për 52 nxënës nga...

Konkurs/Autori:Nuk dihet/ Artikulli ka te bëjë me konkursin për ndarjen e kredive për studentët e rregullt të shkollave të larta dhe të Fakulteteve për vitin shkollor 1986-1987/ Konkurs i jashtëzakonshëm/Autori:Nuk dihet/ Konkursi lidhur me plotësimin e vendeve të lira në procesin mësimor...

U vu guri themeltar i shkollës/Autori:F.K/ Artikulli flet për vendosjen e gurit themeltar të shkollës në Lismir të Prishtinës, ku aty do vijojnë mësimet mbi 220 nxënës...

Për studentë 19 bursa/Autori:D.R/Artikulli flet për ndarjen e 19 bursave nga Këshilli punëtor i DPPB KNI “Ramiz Sadiku”, kryesisht për studentët e ndërtimtarisë...