Author: shtepiteshkolla

Apel studentëve për syçeltësi/ pa autor/ Ky artikull tregon në pika të shkurta mbarëvajtjen e mbledhjes së kryesisë së KU-së dhe LRS-së të Universitetit të Prishtinës, ku këta të fundit u bëjnë apel të gjithë studentëve të Universitetit të Prishtinës të jenë...

Përgatitje me përmbajtjesore për vitin shkollor/Autori:G.Bajrami/ Artikulli trajton problemin e përmbajtjes se teksteve shkollore dhe verifikimin e tyre...

T’u ndihmohet më shumë nxënësve e studentëve/Autori:B.Haliti/ Artikulli flet për përmirësimin e kushteve dhe pozitës ekonomike shoqërore te nxënësve dhe studenteve./ Fillim i suksesshëm përkundër vështirësive/Autori:A.Haliti/ Artikulli flet për problemet kryesore qe kane shkollat ne Dragash....

Paraqitja e kandidatëve deri më 25 shtator/Autori:B.H/ Artikulli flet për kriteret e pranimit ne konvikte si dhe kushtet e konvikteve/ Kriteret e notimit/Autori:Sh.R/ Artikulli trajton çështjen e vlerësimit nëpër fakultete/ Kushte për studime më cilësore/Autori:Sh.Rexhepi/ Artikulli trajton problemin lidhur me mungesën e...